Unit Pelupusan Tanah

  • Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar.
  • Permohonan tanah besar-besaran berkelompok .
  • Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS).
  • Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lombong (SL/PL).
  • Permohonan tanah dibawah dasar penswastaan.
  • Permohonan rayuan pengurangan premium.
  • Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran hakmilik strata.

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30