Unit Pembangunan Tanah

  • Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah.
  • Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah.
  • Permohonan ubah syarat , pecah sempadan/bahagian tanah.
  • Permohonan penyatuan tanah.
  • Memproses permohonan penukaran jenis penggunaan tanah dari pertanian kepada industri.
  • Pemberian milik tanah di bawah Akta Tanah.
  • Memproses permohonan pecah sempadan/bahagian, pemberisn milik tanah dan penyerahan semula untuk tujuan membangunkan tanah di atas tanah milik.

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30