Unit Hasil

  • Menyelaras, memungut hasil dengan cara yang lebih berkesan.
  • Melicinkan perjalanan sistem pembayaran cukai/hasil setempat.
  • Menyelaraskan laporan pungutan hasil bulanan.
  • Mengumpul maklumat berkaitan hasil tanah bagi tujuan pemantauan .
  • Merangka dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil tanah.

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30