Unit Pendaftaran

  • Mendaftar hakmilik tanah.
  • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga.
  • Menerima suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.
  • Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan.
  • Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen hakmilik daftar komputer.
  • Menyedia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal.
  • Menyediakan sijil carian rasmi dan carian persendirian bagi tanah milik.
  • Menyemak dan menjilid dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30