Unit Keselamatan

 • Membantu KPPD Pengurusan sebagai S/U Keselamatan Daerah dan S/U Pengurusan dan Bantuan Bencana Daerah.
 • Menyediakan laporan pemantauan dan menilai impak pelaksanaan Dasar Kerajaan dan Program untuk disampaikan kepada MKN Pengerusi Gerak Saraf Negara.
 • Bertindak sebagai urusetia kepada :
  • Majlis Keselamatan Daerah
  • J/K Pengurusan & Bantuan Bencana
  • J/K Menangani gejala sosial
  • J/K Pendatang Tanpa Izin
  • J/K Hal Ehwal Pengguna
  • J/K Perpaduan
  • J/K Penyakit berjangkit, merancang dan melaksanakan kempen-kempen bersama dengan agensi-agensi berkaitan

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30