Permohonan Bantuan Pendaftaran Pelajar Ke IPTA Sesi Akademik Kedua 2012/2013 Bagi Lepasan SPM/Setaraf Dan Lepasan STPM/Asasi/Matrikulasi/Diploma Dan Sesi Akademik Pertama 2013/2014 Bagi Lepasan SPM/Setaraf

TEMPOH PERMOHONAN

Permohonan Bantuan Pendaftaran Pelajar ke IPTA bagi Sesi Akademik Pertama 2013/2014 peringkat Diploma Lepasan SPM / Setaraf dan Sesi Akademik Kedua 2012/2013 peringkat Diploma dan ljazah Sarjana Muda dibuka mulai 21 Mei 2013 sehingga 1 Julai 2013.

DOKUMEN SOKONGAN

Pemohon Dikehendaki Mengemukakan Dokumen Sokongan Seperti Paparan Di Senarai Semak Kepada Pejabat Daerah Dan Tanah Yang Berkaitan Dalam Tempoh 2 Minggu Dari Tarikh Tutup Permohonan Secara Online Dibuat. Sekiranya Pemohon Membuat Permohonan Online Pada 1 Julai 2013, Dokumen Sokongan Juga Perlu Dikemukakan Pada Hari Yang Sama Iaitu 1 Julai 2013.

SYARAT PERMOHONAN

Pemohon Dikehendaki Mematuhi Syarat-Syarat Permohonan Yang Telah Ditetapkan. Kegagalan Mematuhi Syarat-Syarat Tersebut Akan Menyebabkan Permohonan Tidak Dipertimbangkan

Permohonan boleh dibuat secara online melalui pautan  http://ibita.penang.gov.my

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30