Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 17 hasil carian ditemui.

Hari <span class="highlight">Tanpa</span> Beg Plastik&#160;...

Dicipta pada 29 Mac 2013. Posted in Uncategorised

Hari Tanpa Beg Plastik LATAR BELAKANG Kempen ini dilancarkan pada 6 julai 2009 sebagai salah satu usaha untuk mentransformasikan Pulau Pinang sebagai Negeri Hijau disamping meningkatkan kesedaran ...

Dasar Negeri

Dicipta pada 10 Ogos 2018. Posted in Uncategorised

... (PTSR) Program Bantuan Rumah Kempen Hari Tanpa Beg Plastik Majlis Sains Pulau Pinang Dasar Kesaksamaan Gender Bantuan Kewangan Miskin Tegar  ...

Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

...    Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka Panjang (Ulasan Teknikal) 12 minggu   Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka Panjang (Tanpa Ulasan Teknikal)   ...

Data Terbuka Kerajaan 1.0

Dicipta pada 01 Jun 2016. Posted in Uncategorised

... ini Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj. 2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut: (i) Salin, terbit, edar dan pindah data; (ii) Adaptasi data; (iii) Guna ...

Penafian

Dicipta pada 31 Mei 2016. Posted in Info Pantas

... g Perai Selatan dan mana-mana kakitangan atau ejennya tidak dalam mana-mana keadaan akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan bagi apa sahaja ganti rugi, termasuk tanpa had, ganti rugi khas, gan ...

Tips

Dicipta pada 22 Mac 2013. Posted in ICT@Work

... n pengguna-pengguna emel membuka malicious fail yang dikepilkan atau klik link laman yang disertakan bagi membolehkan penyerang memasukkan perisian backdoor tanpa disedari oleh pengguna. Kesan serangan i ...

Unit Penguatkuasaan Dan Teknikal

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

... setia Jawatankuasa Khas Pengambilan balik tanah . Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluaran bahan batuan tanpa permit. Menyediakan pelan tapak cadangan pembangunan.  ...

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... semula tapak yang sama dalam bentuk plot-plot yang dipecah sempadan tanpa kehilangan status dan taraf pemberimilikan ke atas tanah itu   2. Peruntukan Undang-Undang       Seksyen yang berkaitan ialah ...

Pecah Bahagian

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... tanah tanpa kebenaran tuanpunya bersama yang lain. b. Memenuhi kehendak kelulusan yang hendak diletakhak kepada tiap-tiap tuanpunya bersama. c. Syarat-syarat lain yang sama seperti pecah sempadan ‘mutatis ...

Permit

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... atau pada bila-bila masa kemudian berlakunya pelanggaran mana-mana kaedah, syarat kepadanya permit itu tertakluk tanpa bayaran apa-apa pampasan, dan kerana itu apa-apa deposit atau sekuriti yang diberi ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... diberimilik kepada orang yang bukan anak Kelantan seperti yang ditakrifkan dalam Enakmen Tanah Kelantan, 1938 tanpa kebenaran Pihak Berkuasa Negeri.  Peruntukan ini dipelihara melalui Jadual Kedua ...

Unit Keselamatan

Dicipta pada 22 Februari 2013. Posted in Unit KP

... Tanpa Izin J/K Hal Ehwal Pengguna J/K Perpaduan J/K Penyakit berjangkit, merancang dan melaksanakan kempen-kempen bersama dengan agensi-agensi berkaitan  ...

Pengangkutan Awam

Dicipta pada 19 Februari 2013. Posted in Info Pantas

PENYEDIAAN SEMULA PERKHIDMATAN BAS CENTRAL AREA TRANSIT (CAT) TANPA TAMBANG DI KAWASAN PUSAT BANDAR GEORGE TOWN, PULAU PINANG Pengenalan Perkhidmatan Bas Central Area Transit (CAT) telah diwujudkan ...

Notis Hak Cipta

Dicipta pada 29 Januari 2013. Posted in Dasar/Polisi

... dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan. ...

Hari <span class="highlight">Tanpa</span> Beg Plastik&#160;...

Dicipta pada 28 Julai 2010. Posted in Uncategorised

Hari Tanpa Beg Plastik LATAR BELAKANG  Kempen ini dilancarkan pada 6 julai 2009 sebagai salah satu usaha untuk mentransformasikan Pulau Pinang sebagai Negeri Hijau disamping meningkatkan kesedaran ...

Pembelajaran Secara Online e-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA)

Dicipta pada 12 Ogos 2008. Posted in Uncategorised

... capaian latihan melalui pembelajaran atas talian (online learning). Pada masa ini terdapat 74 kursus yang bermutu yang boleh diikuti melalui sistem EPSA oleh penjawat awam tanpa batasan masa dan sempadan ...

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30