Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2018

Bil. Nama Perkhidmatan Tahun 2018
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 14,994 10,301  6,430 4,213  8,871 2,916  2,729  4,847 1,159 1,020 664 596
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online 211  51 48 19  106  49  22  75  17 18  29  18
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) N/A N/A N/A N/A N/A  26 58  42  19  42  28 22

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0 0 0 0 0  350 0 0 350  352 0 0 1052
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 3  4  2 14  10 5  6 2  7  1  2  0 56
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 5 76  197 428  64 124  498  121 155 482  83 526 2759
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 48 0 54 55  60  30  68 52 55 61  49  63 595
  JUMLAH   56 80  253 497  134  509 572 175 567 896  134  589 4462