Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2021

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0 0                   0
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 0 2 3                   5
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 0 109  1731                   1840
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 44  36 73                   153
  JUMLAH   44 147 1807                   1998