Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2020

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0 0 0 0 0 0 0 450 496   497 0 1443
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 0 1 20 2  0  4 4 1 45
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 0 724 724 724  793  955 704 714  1063 1331  1633 9365
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 77 64  65  65 12 26 44 59  46  52   49  41 600
  JUMLAH   77 789 809 791 805 985 752 1227 550 1116   1877 1675 11453