Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2019

Bil. Nama Perkhidmatan JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 22,593                      
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online  334                      
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil)  845                      

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0                       0
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 0                       0
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 0                       0
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 77                       77
  JUMLAH   77                       77