Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2017

Bil. Nama Perkhidmatan Tahun 2017
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 11285 11752 4983 3733 7041 1888 1768  4431 1891 896 449 506
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online 478 198 254 225 233  31 24 60 20 17 5 9
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) 195 229 136 62  125 78 69  151 79 43  63  N/A

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0  0 0 0 0 171  0  0 463  372 0  0 1006
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 1  1  3 0  0  1  0 1  5 2 3  0 17
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 86 80 83 517 114  211  419  100 146 496  7  556 2815
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 55 57 46 29  39 26  41  40  38 31 67 29 498
  JUMLAH   142 138 132 546 153 409  460  141  652 901  77 585 4336