Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2019

Bil. Nama Perkhidmatan JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 22,593  15,969 4,988 3,620  15,229  5,545 3,000 4,077   1,750      
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online  334 242 81  22  276 125 56 79  42       
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil)  845 1,028 314  136  460 428  221 267 189       

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0 0 0 0 0 0 0 450 496        946
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 0 1 20 2  0  4 4       43
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 0 724 724 724  793  955 704 714        5338
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 77 64  65  65 12 26 44 59  46        458
  JUMLAH   77 789 809 791 805 985 752 1227 550       6785