Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2019

Bil. Nama Perkhidmatan JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 22,593  15,969 4,988 3,620                
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online  334 242 81  22                
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil)  845 1,028 314  136                

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0 0 0 0                 0
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 0 1 20 2                 23
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 0 724 724 724                 2172
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 77 64  65  65                 271
  JUMLAH   77 789  809  791                 2466