Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2019

Bil. Nama Perkhidmatan JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 25,280 16,674  6,909  5,582  11,038 2,718  4,407 5,287 1,869  1,168    
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online 302 136 96 56 149 25  39 32 7 12    
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) 236 194 132 101  167 49  76 134  42  33    

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0  0 0 0  0 220   215  0 330  335     1100
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 0  1 6  2  0  1  1  3  3     18
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 0  0  501 548  601 503  596  1035 577  770     5131
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 60 56 49 52  34 46   52 58 42  59     508
  JUMLAH   60  57  556  602  635 770  864 1094  952  1167     6757