Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2019

Bil. Nama Perkhidmatan JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 25,280 16,674  6,909  5,582                
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online 302 136 96 56                
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) 236 194 132 101                

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0  0 0 0                 0
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 0  1 6  2                 9
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 0  0  501 548                 1049
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 60 56 49 52                 217
  JUMLAH   60  57  556  602                 1275