Paparan #
Tajuk Penulis
Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing Armawati Ariffin
Kebenaran Pindahmilik/Mencagar/Memajak Armawati Ariffin
Penyerahan & Pemberimilikan Semula Armawati Ariffin
Penyatuan Tanah Armawati Ariffin
Pecah Bahagian Armawati Ariffin
Pecah Sempadan Armawati Ariffin
Perizaban Tanah Armawati Ariffin
Permit Armawati Ariffin
Enakmen Air 1967 Armawati Ariffin
Mengeluarkan Tanah dari Kawasan Bukit Yang Diwartakan Armawati Ariffin