Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

D.O

Nama CIO : Encik Yazman Bin Yahya
Jawatan : Pegawai Daerah
Gred Jawatan : M54
No.Tel / Faks : 04-5857800 / 04-5821003
Email : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
a. Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT SUK Pulau Pinang serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT SUK Pulau Pinang.