Search
Search Only:
Total: 48 results found.
Page 1 of 3

Plan Malaysia

Created on 12 September 2018. Posted in Uncategorised

... 2 bulan iaitu dari 18 September 2018 sehingga 19 November 2018.  Orang ramai dan pihak berkepentingan boleh mengunjungi dan melihat pameran publisiti di Tingkat 3, KOMTAR dan Lobi MPSP dari pukul 9.00 ...

Piagam Pelanggan Unit Pendaftaran

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

... bekerja Urusniaga (selain daripada urusan Pindahmilik Tanah) 1 hingga 7 hari bekerja Bukan Urusniaga ( Kaveat dan Lain – Lain ) 1 hingga 7 hari bekerja Pendaftaran ...

Piagam Pelanggan Unit Penguatkuasaan & Teknikal

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

JENIS PERKHIDMATAN JANGKA MASA Aduan Menyelesaikan pelbagai aduan daripada orang ramai, agensi kerajaan berkaitan dan ADUN kawasan 3 hari bekerja Laporan Tanah ...

Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

...    Permohonan Enakmen Air                     8 minggu   Pengeluaran lot dari Warta Tali Air                   12 minggu   Permohonan Pengambilan Tanah ...

Galeri Aktiviti PDTSPS

Created on 22 July 2016. Posted in Uncategorised

Majlis Makan Malam & Penghargaan Warga PDTSPS pada 21/01/2018 Kejohanan Catur Terbuka Y.B Adun Jawi pada 10/03/2018 Lawatan SSR Daripada PDTSPU pada 22/03/2018 Kursus Membuat Aiskrim Di Bawah Program ...

Polisi eParticipation

Created on 14 June 2016. Posted in Foundation/Policy

... daripada menggunakan portal ini; 5. Mengganggu, melumpuh, membeban, menjejas kerja, penampilan portal, server atau jaringan yang disambungkan kepada portal  ...

Data Terbuka Kerajaan 1.0

Created on 01 June 2016. Posted in Uncategorised

... data secara komersial dan tidak komersial; dan (iv) Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi. 3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para ...

Penafian

Created on 31 May 2016. Posted in Quick Info

... i rugi tidak langsung atau ganti rugi berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak, tort at ...

Dasar Privasi Dan Keselamatan

Created on 31 May 2016. Posted in Quick Info

... dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain. 2. Maklumat Yang Dikumpul Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari portal ini kecuali maklumat yang dikemukakan ...

Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 (FOI)

Created on 27 May 2016. Posted in Quick Info

... 2014; dan Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2014 Mana-mana individu yang ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada Jabatan Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Negeri ...

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Daerah

Created on 11 August 2015. Posted in Piagam Pelanggan

... akan dikemukakan ke Jabatan Penilai dan Perkhidmatan Harta 3 hari bekerja Surat makluman nilai duit setem akan dihantar kepada pemohon setelah mendapat maklumbalas daripada Jabatan Penilai ...

Bendera

Created on 18 October 2013. Posted in Quick Info

... damai. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Pohon Pinang ialah pohon dari mana pulau itu mendapat namanya.  ...

Hari Tanpa Beg Plastik

Created on 29 March 2013. Posted in Uncategorised

... telah dikurangkan melalui pasaraya yang terlibat. RM8,783 juga berjaya dikutip hasil daripada penjualan beg plastik pada hari-hari tersebut. Terkini, melalui data yang dikumpul daripada 45 supermarket, ...

Tips

Created on 22 March 2013. Posted in ICT@Works

... n pengguna-pengguna emel membuka malicious fail yang dikepilkan atau klik link laman yang disertakan bagi membolehkan penyerang memasukkan perisian backdoor tanpa disedari oleh pengguna. Kesan serangan i ...

Security Alert/ Advisory

Created on 22 March 2013. Posted in ICT@Works

Kelemahan pada Joomla! CMS versi 1.6.X dan Joomla! CMS versi 1.7.0 Merujuk kepada perkara di atas dan Nota Makluman daripada GCERT MAMPU bertarikh 28 Sept 2011. Untuk makluman tuan/puan, terdapat kelemahan ...

How To

Created on 22 March 2013. Posted in ICT@Works

How To Harden Your Web Server Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk melakukan Apache Hardening dan IIS Hardening bagi memastikan keselamatan web server anda. Sumber diperolehi daripada Mesyuarat ...

Unit Pelupusan Tanah

Created on 20 March 2013. Posted in Land Units

Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar. Permohonan tanah besar-besaran berkelompok . Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS). Permohonan ...

Unit Pembangunan Tanah

Created on 20 March 2013. Posted in Land Units

... tanah. Memproses permohonan penukaran jenis penggunaan tanah dari pertanian kepada industri. Pemberian milik tanah di bawah Akta Tanah. Memproses permohonan pecah sempadan/bahagian, pemberisn milik ...

Bahasa Lain

Created on 20 March 2013. Posted in Foundation/Policy

... menghasilkan maksud yang berbeza dari maksud sebenar. Pejabat Daerah & Tanah Seberang Perai Selatan tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi daripada ...