Search
Search Only:
Total: 40 results found.
Page 1 of 2

Piagam Pelanggan <span class="highlight">Unit</span> Pembangunan & Pelupusan&#160;...

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

JENIS PERKHIDMATAN JANGKA MASA   Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka                                                            7 hari Pendek                                                                                                                           ...

<span class="highlight">Unit</span> Pelupusan Tanah&#160;...

Created on 20 March 2013. Posted in Land Units

Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar. Permohonan tanah besar-besaran berkelompok . Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS). Permohonan ...

<span class="highlight">Unit</span> Pembangunan Tanah&#160;...

Created on 20 March 2013. Posted in Land Units

Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah. Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah. Permohonan ubah syarat , pecah sempadan/bahagian tanah. Permohonan penyatuan ...

<span class="highlight">Unit</span> Hasil&#160;...

Created on 20 March 2013. Posted in Land Units

Menyelaras, memungut hasil dengan cara yang lebih berkesan. Melicinkan perjalanan sistem pembayaran cukai/hasil setempat. Menyelaraskan laporan pungutan hasil bulanan. Mengumpul maklumat berkaitan ...

<span class="highlight">Unit</span> Pendaftaran&#160;...

Created on 20 March 2013. Posted in Land Units

Mendaftar hakmilik tanah. Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga. Menerima suratcara urusniaga dan bukan urusniaga. Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan ...

<span class="highlight">Unit</span> Keselamatan&#160;...

Created on 22 February 2013. Posted in Unit KP

Membantu KPPD Pengurusan sebagai S/U Keselamatan Daerah dan S/U Pengurusan dan Bantuan Bencana Daerah. Menyediakan laporan pemantauan dan menilai impak pelaksanaan Dasar Kerajaan dan Program untuk ...

<span class="highlight">Unit</span> Majlis & Keraian&#160;...

Created on 22 February 2013. Posted in Unit KP

Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Peringkat daerah, mukim & kampung yang diuruskan oleh Bahagian Pembangunan ...