Search
Search Only:
Total: 16 results found.

Piagam Pelanggan Unit Penguatkuasaan & Teknikal

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

...  Menyediakan Laporan Tanah : 7 hari bekerja Fail PTSPS/A – ( Serah & Beri Milik Semula)   Fail PTSPS/H – ( Lesen Pendudukan Sementara)   Fail ...

Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

... Pemberimilikan Tanah Kerajaan (Sek 197 & 76 )                    8 minggu   Permohonan Penyerahan dan Pemberimilikan Semula (Sek 204D KTN)                    6 minggu  ...

Data Terbuka Kerajaan 1.0

Created on 01 June 2016. Posted in Uncategorised

TERMA DATA TERBUKA. Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah. 1. Penggunaan data di bawah terma ...

Lambang

Created on 04 November 2013. Posted in Quick Info

... tiang ini melambangkan Serampang Dua Mata di dalam Dasar Ekonomi Baru iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat.     Empat kabel pula melambangkan empat bangsa di negeri ini, iaitu ...

Unit Pembangunan Tanah

Created on 20 March 2013. Posted in Land Units

Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah. Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah. Permohonan ubah syarat , pecah sempadan/bahagian tanah. Permohonan penyatuan ...

Amanat DO

Created on 19 March 2013. Posted in Corporate Profile

"CEKAP, AKAUNTABILITI & TELUS" Dengan penghasilan semula Laman Web Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan ini dilihat sebagai perubahan dan anjakan dari satu kaedah yang lama kepada satu pendekata ...

Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

... menempatkan semula industri yang tidak lagi sesuai  di lokasi sekarang.       (g) Untuk dibangunkan sebagai kawasan agro pelancongan, marina, padang golf,            ‘holiday homes’ dan sebagainya. ...

Enakmen Air 1967

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

Enakmen Air  Proses Kerja 1. Definisi Sungai bermaksud terusan, saliran, aliran air semula jadi yang diwartakan di dalam Enakmen Air 1967.    2. Peruntukan Undang-Undang 2.1 ...

Mengeluarkan Tanah dari Kawasan Bukit Yang Diwartakan

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

... permukaan lembut (soft surface) untuk membenarkan penyejatan dan penyaliran air. d)         Penebangan pokok yang minima dan pelan tata atur hendaklah mengikut kontur semula jadi. 3. Ciri-Ciri Utama/Perkara-Perkara ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

... pemberimilikan           semula di Kampong Baru yang tamat tempoh. 3.7     Surat PTG/PMP/SPS/310(6) bth. 13.3.2000 – Pekeliling 7/88 – rayuan bayaran ansuran. 3.8     Bil. 146 dlm. PTG/G/001 bth. ...

Destinasi Menarik

Created on 22 February 2013. Posted in Dictrict Profail

... Ekar Dan Pulau Gedong - 108 Ekar Anda Dapat Menikmati Suasana Alam Semula Jadi Yang Begitu Menarik Sekali. Berjumlah Penduduk - 258 Orang ( 54 Keluarga). Pelbagai Kemudahan Telah Disediakan Untuk Keselesaan ...

Pengangkutan Awam

Created on 19 February 2013. Posted in Quick Info

PENYEDIAAN SEMULA PERKHIDMATAN BAS CENTRAL AREA TRANSIT (CAT) TANPA TAMBANG DI KAWASAN PUSAT BANDAR GEORGE TOWN, PULAU PINANG Pengenalan Perkhidmatan Bas Central Area Transit (CAT) telah diwujudkan ...

Latarbelakang

Created on 15 February 2013. Posted in Corporate Profile

... sebuah kawasan lapang yang baru untuk dibangunkan bagi tujuan keselesaan semua pihak. Memandangkan keadaan tersebut,maka kerajaan negeri telah merancang semula pembinaan sebuah bangunan baru kompleks Pejabat ...

Notis Hak Cipta

Created on 29 January 2013. Posted in Foundation/Policy

... Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, ...