Search
Search Only:
Total: 11 results found.

Dasar / <span class="highlight">Polisi</span> ICT&#160;...

Created on 29 September 2016. Posted in Uncategorised

Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri Pulau Pinang Versi 2.0 - 17 November 2016 Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang versi 2.2 Polisi Perkongsian Data Geospatial Negeri ...

<span class="highlight">Polisi</span> eParticipation&#160;...

Created on 14 June 2016. Posted in Foundation/Policy

POLISI ePARTICIPATION Pengguna tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara di bawah semasa menjawab Tinjauan dan Soal Selidik yang terdapat dalam Laman Web Rasmi Pejabat Daerah & Tanah Seberang Perai ...

Arkib Dasar/<span class="highlight">Polisi</span>&#160;...

Created on 26 May 2016. Posted in Quick Info

Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri Pulau Pinang Versi 2.0 - 17 November 2016 Polisi Perkongsian Data Geospatial Negeri Pulau Pinang versi 2.0 Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri ...

Dasar/<span class="highlight">Polisi</span>&#160;...

Created on 22 January 2015. Posted in ICT@Works

Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri Pulau Pinang Versi 2.0 - 17 November 2016 Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang versi 2.2 Polisi Perkongsian Data Geospatial Negeri ...

Pekeliling

Created on 29 September 2016. Posted in Uncategorised

... Rujukan Klasifikasi Rekod Baharu Pekeliling Bil 1 Tahun 2014 - Polisi Perkongsian Data Geospatial Negeri Pulau Pinang Pekeliling Bil 1 Tahun 2015 - Langganan Surat Khabar Jabatan/Agensi Negeri Pulau ...

Pekeliling & Dasar

Created on 29 September 2016. Posted in Uncategorised

Pekeliling Surat Pekeliling Surat Arahan Garis Panduan Dasar / Polisi  ...

ePenyertaan

Created on 16 June 2016. Posted in Uncategorised

TIADA KAJI SELIDIK BUAT MASA INI. > Muat turun Polisi ePenyertaan  ...

Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 (FOI)

Created on 27 May 2016. Posted in Quick Info

ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT PULAU PINANG 2010 (FOI) [ENAKMEN 16] Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah polisi pentadbiran yang Cekap, Akauntabiliti dan Telus (CAT), telah berusaha bagi memastikan rakyat ...

Garis Panduan

Created on 22 March 2013. Posted in ICT@Works

...  SOP- Pemasangan Server Di Pusat Data SOP ini menerangkan polisi dan prosedur penempatan  sesebuah server di Pusat Data  Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri (PTMKN) bagi memastikan  keselamatan ...

Unit-Unit Pengurusan Tanah

Created on 19 March 2013. Posted in Corporate Profile

Unit Pendaftaran Unit Hasil Unit Pembangunan Tanah Unit Teknikal & Penguatkuasaan Unit Pelupusan Panduan Dan Polisi Jabatan Bahagian Tanah  ...