Search
Search Only:
Total: 3 results found.

Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

...    2 minggu   Perizaban   2 minggu   Penyerahan Sebahagian (12B) Dan Keseluruhan Tanah (12A)   3 minggu   Pindaan Sempadan Mukim 12 minggu ...

Unit Pembangunan Tanah

Created on 20 March 2013. Posted in Land Units

Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah. Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah. Permohonan ubah syarat , pecah sempadan/bahagian tanah. Permohonan penyatuan ...