Search
Search Only:
Total: 5 results found.

Data Terbuka Kerajaan 1.0

Created on 01 June 2016. Posted in Uncategorised

...  (iii) Logo organisasi sektor awam atau jabatan; (iv) Lambang diraja dan lambang tentera; (v) Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya; (vi) Sebarang hak harta intelek termasu ...

Permit

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

... remaja; b.         perbadanan-perbadanan yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan mereka untuk memegang tanah; c.         raja-raja pemerintah, kerajaan organisasi dan lain-lain orang yang diberikuasa ...

Lesen Pendudukan Sementara

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

... berikut:- a) manusia selain daripada remaja; b) perbadanan-perbadanan yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan mereka untuk memegang tanah; c) raja-raja pemerintah, kerajaan, organisasi dan lain-lain ...

Notis Hak Cipta

Created on 29 January 2013. Posted in Foundation/Policy

... Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam portal ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.  ...