Search
Search Only:
Total: 6 results found.

Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 (FOI)

Created on 27 May 2016. Posted in Quick Info

... Maklumat Pulau Pinang 2010 [Enakmen 16] telah diwartakan pada 2 Februari 2012 dan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2015. Bagi tujuan pelaksanaan Enakmen 16 ini, maka dua (2) undang-undang subsidiari berkaitan ...

Pencapaian Piagam Pelanggan TAHUN 2021

Created on 12 July 2013. Posted in Quick Info

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Februari 2021 Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2021 Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Disember 2020 

Hari Tanpa Beg Plastik

Created on 29 March 2013. Posted in Uncategorised

... 3 hari dalam seminggu mulai 1 Jan 2010 iaitu pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Permintaan untuk beg plastik tetap dikenakan caj sebanyak RM0.20 setiap satu. Bagi memenuhi hasrat tersebut, bermula Januari ...

Laporan "Smiley Tag" 201

Created on 14 February 2013. Posted in Quick Info

Laporan Keseluruhan Smiley Tag Bagi Tahun 2012   Laporan Smiley Tag Tahun 2013                                    Januari 100% 0% 0%  ...

Hari Tanpa Beg Plastik

Created on 28 July 2010. Posted in Uncategorised

... bermula Januari tahun depan, kesemua supermarket, hypermarket dan minimarket dikenakan syarat tambahan supaya memenuhi Hari Tanpa Beg Plastik untuk memperbaharui lesen perniagaan mereka. Semua kedai runcit ...