Search
Search Only:
Total: 11 results found.

Surat <span class="highlight">Arahan</span>&#160;...

Created on 29 September 2016. Posted in Uncategorised

Surat Arahan Penggunaan Mesin Photostat Melalui Rangkaian (Network) Surat Arahan Bil 1 dan 2 Tahun 2012 - Panduan Pemasangan Jenis Talian Telefon dan Panduan Laporan Kehadiran Lewat Surat Arahan Penggunaan ...

Pekeliling

Created on 29 September 2016. Posted in Uncategorised

... 4 Tahun 2009 - Anjakan Paradigma Pekeliling Bil 5 Tahun 2009 - Arahan Penjiimatan Kertas Pekeliling Bil 6 Tahun 2009 - Galakkan Pemakaian Topeng Muka Bagi Mencegah Penularan Wabak Influenza A (H1N1) ...

Pekeliling & Dasar

Created on 29 September 2016. Posted in Uncategorised

Pekeliling Surat Pekeliling Surat Arahan Garis Panduan Dasar / Polisi  ...

W3C

Created on 24 July 2014. Posted in Uncategorised

...  . Speech Engine adalah 'suara' seseorang lelaki atau perempuan, yang akan bercakap dalam Bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa lain. Untuk arahan selanjutnya bagi menggunakan komponen ini, klik di sin ...

Penyatuan Tanah

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

... arahan-arahan yang difikirkan perlu seperti berikut;   Jika tidak sama mengenai tempoh pegangan – tentukan tempoh pegangan tanah yang disatukan Jika tidak sama mengenai cukai – tetapkan kadar ...

Pecah Bahagian

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

... (Sek. 140(1)(a), (b). terdapat tiga aliran pecah bahagian tanah iaitu secara biasa, syer majoriti dan proses mahkamah. 2.Peruntukan Undang-Undang Seksyen 140(2)(a)(b) 2.1 Jika tiada apa-apa arahan ...

Pecah Sempadan

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

... Seksyen 135(1)(2) Jika tiada apa-apa arahan bertentangan, kuasa untuk meluluskan pecah sempadan ialah Pengarah Tanah dan Galian bagi tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar dan Pentadbir ...

Permit

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

...     Pengeluaran Permit             Permit-permit untuk mengeluarkan, mengambil dan mengangkut bahan batuan bolehlah, tertakluk kepada apa-apa arahan sebaliknya oleh Pihak Berkuasa Negeri dan kepada peruntukan ...

Tukar Syarat Tanah

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

... Code   Peraturan Tanah Negeri - 2005                                            3. Pekeliling-pekeliling dan Arahan MMK pada 21.2.2001 telah bersetuju iaitu pengiraan premium tambahan mengikut ...

Lesen Pendudukan Sementara

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

... kepada apa-apa arahan yang sebaliknya oleh Pihak Berkuasa Negeri dan kepada peruntukan-peruntukan mana-mana kaedah di bawah Seksyen 14, dikeluarkan dan diperbaharui bagi Pihak Berkuasa Negeri - a) dalam ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Created on 07 March 2013. Posted in Guidelines & Policy Department

... oleh Pihak Berkuasa Negeri untuk mengecualikan mereka daripada Bahagian Tiga Puluh Tiga (A) selaras dengan arahan yang diberi oleh Majlis Tanah Negara. Seksyen 76 2.2 Seksyen ...

    20bi
    17bi
    local info
    penang info
    23

35 32 eperkhidmatan

b2 g 31