Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 36 hasil carian ditemui.
Laman 2 of 2

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2020

Dicipta pada 04 Julai 2018. Posted in Pencapaian Piagam Pelanggan

... Tanah Dalam Tempoh 1 Hari Bekerja.  100 % 4 Mendaftarkan Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga ( Yang Lengkap ) Bagi Hakmilik Landed Melalui Sistem eTanah Dalam Tempoh 24 jam.  100 % 5 ...

Piagam Pelanggan Unit Pendaftaran

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

... PENDAFTARAN HAKMILIK Penyediaan suratan hakmilik sementara (QT) -Setelah menerima dokumen yang lengkap daripada Unit Pembangunan dan Pelupusan Tanah 7 hari bekerja Penyediaan ...

Piagam Pelanggan Unit Hasil

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

...  7 hari bekerja Urusan surat menyurat Unit Hasil 5 hari bekerja  ...

Pekeliling

Dicipta pada 29 September 2016. Posted in Uncategorised

... Rujukan Klasifikasi Rekod Baharu Pekeliling Bil 1 Tahun 2014 - Polisi Perkongsian Data Geospatial Negeri Pulau Pinang Pekeliling Bil 1 Tahun 2015 - Langganan Surat Khabar Jabatan/Agensi Negeri Pulau ...

Pekeliling & Dasar

Dicipta pada 29 September 2016. Posted in Uncategorised

Pekeliling Surat Pekeliling Surat Arahan Garis Panduan Dasar / Polisi  ...

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Daerah

Dicipta pada 11 Ogos 2015. Posted in Piagam Pelanggan

... akan dikemukakan ke Jabatan Penilai dan Perkhidmatan Harta 3 hari bekerja Surat makluman nilai duit setem akan dihantar kepada pemohon setelah mendapat maklumbalas daripada Jabatan Penilai ...

Unit Pendaftaran

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Mendaftar hakmilik tanah. Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga. Menerima suratcara urusniaga dan bukan urusniaga. Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan ...

Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... asing boleh berlaku dengan cara pembelian dengan menandatangani surat perjanjian jualbeli, melalui warisan harta pesaka anggota keluarga yang meninggal dunia atau melalui pemberian atas dasar kasih sayang ...

Kebenaran Pindahmilik/Mencagar/Memajak

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... hakmilik tanah. Satu salinan Memorandum Of Article sekiranya permohonan dibuat oleh syarikat. Surat Kuasa Wakil (P.A) yang didaftarkan di Mahkamah Tinggi dan Pejabat Tanah sekiranya permohonan dibuat ...

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... berikut :- a. Pelan tataatur yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan b. 4 keping pelan tataatur saiz 4A c. Bayaran proses permohonan d. Salinan suratan hakmilik e. Salinan surat kebenaran ...

Penyatuan Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  c. Salinan surat persetujuan daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah.  d. Salinan dokumen-dokumen Memorandum of Articles of Association (jika berkaitan) e. Salinan ...

Pecah Bahagian

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Pejabat Tanah. 2.2 Pemohon yang layak membuat permohonan ialah tuan punya tanah (kesemua), tuan punya tanah pemegang syer majoriti, pemegang surat kuasa wakil dan seorang Pentadbir di bawah surat kuasa ...

Pecah Sempadan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan ( MPPP/MPSP ), bersama dengan pelan hitungan (pre-compulation plan) dan 5 salinan pelan saiz A4. c. Salinan surat kelulusan pelan daipada Pihak Berkuasa Tempatan ...

Permit

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... melibatkan penggunaan ruang udara bagi maksud mendirikan suatu binaan atas tanah rizab, suatu surat keizinan dari pegawai yang pada masa itu mempunyai kawalan atas tanah itu. (2.10.2)       Pihak Berkuasa ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... kelulusan yang diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri sebelum permulaan akta ini.   3.Pekeliling-Pekeling Dan Surat-Surat Arahan: 3.1     5/87, 6/87, 7/88, 1/89, 3/96, 1/94, 2/94, 4/94 dan 1/96. 3.2     ...