Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 28 hasil carian ditemui.
Laman 2 of 2

Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... asing boleh berlaku dengan cara pembelian dengan menandatangani surat perjanjian jualbeli, melalui warisan harta pesaka anggota keluarga yang meninggal dunia atau melalui pemberian atas dasar kasih sayang ...

Kebenaran Pindahmilik/Mencagar/Memajak

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... hakmilik tanah. Satu salinan Memorandum Of Article sekiranya permohonan dibuat oleh syarikat. Surat Kuasa Wakil (P.A) yang didaftarkan di Mahkamah Tinggi dan Pejabat Tanah sekiranya permohonan dibuat ...

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... berikut :- a. Pelan tataatur yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan b. 4 keping pelan tataatur saiz 4A c. Bayaran proses permohonan d. Salinan suratan hakmilik e. Salinan surat kebenaran ...

Penyatuan Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  c. Salinan surat persetujuan daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah.  d. Salinan dokumen-dokumen Memorandum of Articles of Association (jika berkaitan) e. Salinan ...

Pecah Bahagian

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Pejabat Tanah. 2.2 Pemohon yang layak membuat permohonan ialah tuan punya tanah (kesemua), tuan punya tanah pemegang syer majoriti, pemegang surat kuasa wakil dan seorang Pentadbir di bawah surat kuasa ...

Pecah Sempadan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan ( MPPP/MPSP ), bersama dengan pelan hitungan (pre-compulation plan) dan 5 salinan pelan saiz A4. c. Salinan surat kelulusan pelan daipada Pihak Berkuasa Tempatan ...

Permit

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... melibatkan penggunaan ruang udara bagi maksud mendirikan suatu binaan atas tanah rizab, suatu surat keizinan dari pegawai yang pada masa itu mempunyai kawalan atas tanah itu. (2.10.2)       Pihak Berkuasa ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... kelulusan yang diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri sebelum permulaan akta ini.   3.Pekeliling-Pekeling Dan Surat-Surat Arahan: 3.1     5/87, 6/87, 7/88, 1/89, 3/96, 1/94, 2/94, 4/94 dan 1/96. 3.2     ...