Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 5 hasil carian ditemui.

Data Terbuka Kerajaan 1.0

Dicipta pada 01 Jun 2016. Posted in Uncategorised

...  (iii) Logo organisasi sektor awam atau jabatan; (iv) Lambang diraja dan lambang tentera; (v) Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya; (vi) Sebarang hak harta intelek termasu ...

Permit

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... remaja; b.         perbadanan-perbadanan yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan mereka untuk memegang tanah; c.         raja-raja pemerintah, kerajaan organisasi dan lain-lain orang yang diberikuasa ...

Lesen Pendudukan Sementara

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... berikut:- a) manusia selain daripada remaja; b) perbadanan-perbadanan yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan mereka untuk memegang tanah; c) raja-raja pemerintah, kerajaan, organisasi dan lain-lain ...

Notis Hak Cipta

Dicipta pada 29 Januari 2013. Posted in Dasar/Polisi

... Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam portal ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.  ...