Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 52 hasil carian ditemui.
Laman 3 of 3

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... hakmilik kekal, maka tanah yang diluluskan pemberimilikan semula juga hendaklah hakmilik secara pegangan kekal. 3.4 Pihak Berkuasa Negeri berhak untuk melulus atau menolak permohonan. Sekiranya permohonan ...

Penyatuan Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... jalan keluar masuk adalah dikecuali. b. Keizinan Pihak berkuasa Negeri hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum penyatuan diluluskan jika terdapat perkara-perkara berikut ke atas tanah berkenaan; ...

Permit

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... cara Pihak Berkuasa Negeri melupuskan tanah seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 42(1) KTN. Syarat-syarat ini tidak terpakai kepada tanah yang tertakluk kepada Jadual Ketiga Akta KTN (Hakmilik Pulau ...

Enakmen Air 1967

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  Sek. 7 (i)   Sek. 7 (iii) Sek. 7 (iv) (a) Sek. 7 (iv) (b) Sek. 7 (iv) (c) Sek. 14 (i) 2.2       Bayaran proses mengikut Jadual II (ITEM 17) Peraturan Tanah Negeri 2005 yang dikenakan ...

Tukar Syarat Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

 Mengubah Jenis Penggunaan Tanah 1. Definisi 1. Seksyen 124, Kanun Tanah Negara 1965 memperuntukkan bahawa tuanpunya boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk mengubah atau mengenakan jenis ...

Lesen Pendudukan Sementara

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

1. Definisi Lesen Pendudukan Sementara ialah satu bentuk pelupusan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri iaitu satu cara di mana Pihak Berkuasa Negeri membenarkan tanah tertentu diduduki atau digunakan seperti ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

Panduan Permohonan                Senarai Semak                 Proses Kerja                Carta Alir 1. Definisi Tanah, pada mulanya, terletak hak pada Kerajaan Negeri.  Ianya kemudiannya, membenarkan ...

Soalan Lazim

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Info Pantas

... tanah dibuat di daerah-daerah lain? Ya. Cukai tanah boleh dibayar di mana - mana Kaunter Hasil Pejabat Daerah dan Tanah di dalam Negeri Pulau Pinang. 3. Apakah itu Hakmilik Strata? ...