Carian
Carian Sahaja:
Jumlah: 41 hasil carian ditemui.
Laman 2 of 3

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2020

Dicipta pada 04 Julai 2018. Posted in Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Daerah Bil Jenis Perkhidmatan Pencapaian 1 Pembayaran Bil / Tuntutan Dalam Tempoh 3 Hari (Dokumen Lengkap) 100 % 2 Aduan ...

Piagam Pelanggan Unit Pendaftaran

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

JENIS PERKHIDMATAN JANGKAMASA URUSAN PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA Pindah Milik Tanah - Sekiranya dokumen lengkap untuk didaftarkan 1 hari ...

Piagam Pelanggan Unit Hasil

Dicipta pada 19 Mei 2017. Posted in Piagam Pelanggan

... kertas MMK ke PTG Makluman keputusan pihak berkuasa negeri kepada pemohon 7 hari bekerja 3 hari bekerja Bayaran balik deposit Selepas dokumen lengkap diterima ...

Garis Panduan

Dicipta pada 29 September 2016. Posted in Uncategorised

Garis Panduan Keselamatan Dokumen Elektronik dan Media  ...

Penerbitan Terkini

Dicipta pada 07 September 2016. Posted in Uncategorised

PSICT & Buletin PDTSPS           Ucapan Bajet Perkara Dokumen Ucapan Bajet YAB Ketua Menteri [Bajet 2017] Ucapan Bajet YAB Ketua Menteri [Bajet 2016]  ...

Data Terbuka Kerajaan 1.0

Dicipta pada 01 Jun 2016. Posted in Uncategorised

...  paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan (vii) Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad. 5. TIADA JAMINAN (i) Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemili ...

Ucapan Budget

Dicipta pada 27 Mei 2016. Posted in Uncategorised

Perkara Dokumen Ucapan Bajet Tahun 2015 Ucapan YAB Ketua Menteri (Bajet 2014) Ucapan YAB Ketua Menteri (Bajet 2010) Ucapan YAB Ketua Menteri (Bajet 2009) Ucapan ...

Ucapan Bajet

Dicipta pada 17 Ogos 2015. Posted in Penerbitan / Buletin

Perkara Dokumen Ucapan Bajet Tahun 2015 Ucapan YAB Ketua Menteri (Bajet 2014) Ucapan YAB Ketua Menteri (Bajet 2010) Ucapan YAB Ketua Menteri (Bajet 2009) Ucapan ...

Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan Daerah

Dicipta pada 14 Ogos 2015. Posted in Piagam Pelanggan

JENIS PERKHIDMATAN JANGKA MASA Mengeluarkan Inden Kerja / Pesanan Kerajaan kepada Pembekal/Kontraktor selepas mendapat keputusan sebutharga dan lantikan pembekal berserta dokumen yang lengkap. ...

PANDUAN PELUPUSAN REKOD PEJABAT DAERAH/TANAH SEBERANG PERAI SELATAN

Dicipta pada 01 Jun 2015. Posted in Uncategorised

BIL   PERKARA  DOKUMEN  1.      AKTA ARKIB 2003                                                  2. AKTA RAHSIA RASMI 1972                        3. DASAR PENGURUSAN ...

Garis Panduan

Dicipta pada 22 Mac 2013. Posted in ICT@Work

SOP Memasuki Kawasan DRC SOP ini menerangkan prosedur yang perlu dipatuhi bagi memasuki kawasan DRC. klik di sini untuk muat turun dokumen tersebut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Unit Pendaftaran

Dicipta pada 20 Mac 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

Mendaftar hakmilik tanah. Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga. Menerima suratcara urusniaga dan bukan urusniaga. Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan ...

Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... percuma dari Pejabat Pengarah Tanah dan  Galian Negeri Pulau Pinang.  Borang WNA 1 – Permohonan Daripada Warganegara Asing Borang WNA 2 – Permohonan Daripada Syarikat Asing 10.DOKUMEN YANG DIPERLUKAN  ...

Kebenaran Pindahmilik/Mencagar/Memajak

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... dibuat oleh pemilik tanah sendiri ataupun melalui Pihak Guaman yang dilantik oleh kedua-dua pihak (Penjual dan Pembeli). Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. b. ...

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... bertulis daripada pemegang kaveat, pemegang kaveat lien dan / atau pemegang gadaian. f. Dokumen Surat Kuasa Wakil (jika berkaitan). 3.7 Resit bayaran akan dikeluarkan serta merta bagi permohonan ...

Penyatuan Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

...  c. Salinan surat persetujuan daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah.  d. Salinan dokumen-dokumen Memorandum of Articles of Association (jika berkaitan) e. Salinan ...

Pecah Bahagian

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... dokumen Surat Kuasa Wakil (Power of Attorney) sekiranya pemohonan dibuat oleh pemegang surat kuasa wakil. f. Salinan bil cukai tanah yang telah dijelaskan.  ...

Pecah Sempadan

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... (jika perlu). d. Salinan surat persetujuan daipada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah. e. Salinan dokumen-dokumen Memorandum of Articles of Association (jika berkaitan) ...

Tukar Syarat Tanah

Dicipta pada 07 Mac 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... di atas, atau disebut di dalam, dokumen hakmilik tanah itu atau penghapusan perbahasan ‘padi’ dari dokumen itu, atau apa-apa perbahasan lain yang oleh sebabnya tanah itu tertakluk pada masa itu kepada ...

Unit Pentadbiran & Kewangan

Dicipta pada 22 Februari 2013. Posted in Unit KP

...  Mengurus segala cuti kakitangan Menyedia dan memproses dokumen persaraan. Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa. Menyelaras ...