Piagam Pelanggan Unit Penguatkuasaan & Teknikal

JENIS PERKHIDMATAN

JANGKA MASA

Aduan

Menyelesaikan pelbagai aduan daripada orang ramai, agensi kerajaan berkaitan dan ADUN kawasan

3 hari bekerja

Laporan Tanah

Menyediakan Laporan Tanah :

7 hari bekerja

 • Fail PTSPS/A – ( Serah & Beri Milik Semula)

 
 • Fail PTSPS/H – ( Lesen Pendudukan Sementara)

 
 • Fail PTSPS/C- (Pecah Sempadan / Bahagian)

 
 • Fail PTSPS/E – (Tukar Syarat )

 
 • Fail PTSPS/B – ( Pengambilan & r.o.w )

 
 • Fail PTSPS/F – ( Hasil )

 
 • Fail PTSPS/AM/67 – ( Tanah Bukit )

 
 • Fail PTSPS/AM/148 – ( Kebenaran Merancang)

 
 • Fail PTSPS/AM/78 – ( Enakmen Air)

 
 • Fail PTSPS/P&T/095 – ( Aduan/status tanah dan dsbg.) - Lain-Lain.( Fail SR / L.Hiburan)

 • Tunggakan Cukai

 

Tindakan Penguatkuasaan

Tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan di bawah Kanun Tanah Negara, Enekmen Air, Akta Pemuliharaan Tanah Bukit

 • Seksyen 127 KTN

14 hari bekerja

 • Seksyen 425 KTN ( Perobohan)

 
 • Enakmen Air 1967

 

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30