• Perlantikan dan penamatan Ketua-ketua Kampung Tradisi.
  • Perlantikan dan penamatan perkhidmatan Ketua-ketua Kampung Baru Cina.
  • Perlantikan JKKK bagi Kampung-kampung Tradisi dan Kampung Baru Cina.
  • Penyediaan profil Kampung Tradisi dan Kampung Baru Cina.
  • Penyediaan Baucer Pembayaran Elaun Ketua-ketua Kampung Dan Elaun Mesyuarat Pengerusi JKKK.
  • Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Daerah).
  • Menguruskan Program Bantuan  Pelaburan kepada Penduduk Termiskin melalui Skim ASB/ASW.
  • Merancang dan melaksana Program Minda Insan dikalangan penduduk termiskin .
  • Merancang dan mengurus perlaksanaan Program Latihan Kepimpinan Masyarakat Setempat.
  • Merancang dan melaksana Program Pembangunan IKS.
  • Menyelenggara aktiviti pertubuhan sukarela peringkat daerah S/U J/K Sambutan Upacara Keagamaan Daerah.